Zorg en begeleiding

Zorg Advies Team
ZAT staat voor Zorg Advies Team. Het is een overlegvorm waarin verschillende deskundigen vragen beantwoorden die ouders, leerkrachten/pedagogisch medewerkers en/of andere deskundigen hebben over de zorg aan kinderen. De taak van het ZAT is om mee te denken en/of te adviseren over hulp. Het hoeft daarbij zeker niet altijd om een ernstig probleem te gaan, maar wel een probleem waarbij het nuttig is er samen met deskundigen van verschillende werkgebieden naar te kijken. Het team geeft niet zelf hulp, maar adviseert en houdt in de gaten of de geadviseerde aanpak ook het gewenste effect heeft.

Samenstelling
In het ZAT van Het Avontuur zitten:
- jeugdarts van Jong GGZ
- Orthopedagoog van het Samenwerkingsverband
- Begeleider Passend Onderwijs van het Samenwerkingsverband
- Ouder-kindcoach

Wat wordt er besproken?
In het ZAT wordt alleen die informatie gedeeld die belangrijk is voor het wegnemen van de zorgen die er over een kind zijn. Iedere deelnemer aan het overleg moet zich daarbij houden aan de privacy wetgeving en de afspraken die gemaakt zijn rondom het ZAT-overleg. De organisaties die samenwerken in het ZAT gaan zorgvuldig met deze gegevens om. Deze afspraken zijn op verzoek in te zien bij de coördinator van het ZAT.

Wanneer komt het ZAT bij elkaar?
Het ZAT komt ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar.