Visie en identiteit

De visie van Het Avontuur bestaat uit vijf kenmerken. Deze kenmerken kun je hieronder terugvinden.

1 Ik ben uniek
Elk kind is uniek en op zijn eigen manier intelligent. Er is niet één manier waarop iedereen goed leert. Elk kind heeft zo zijn voorkeuren om goed te kunnen leren. Daarom geven wij kinderen op Het Avontuur de ruimte om te kunnen leren op een manier die bij hem of haar past. Hierbij maken we gebruik van de principes van Meervoudige Intelligenties van Gardner. Daarnaast mag een kind leren op eigen niveau, met eigen leerroutes en passende perspectieven. Ook vinden we het belangrijk dat kinderen hun talenten kunnen ontdekken en presenteren.

2 Ik ben verbonden

Op Het Avontuur staat verbinding hoog in het vaandel. Kinderen verbinden met elkaar door veel samen te werken. Om dit te kunnen bereiken worden dagelijks coöperatieve werkvormen ingezet, ook de Vreedzame school draagt bij aan een goede samenwerking tussen de leerlingen op Het Avontuur. Tevens vinden we de verbinding met ouders erg belangrijk. Een constructieve samenwerking tussen ouders, leerkrachten en leerlingen is van groot belang om het maximale uit het kind te kunnen halen. Ouders zijn betrokken in het leerproces en voeren samen met de leerkracht en leerling gesprekken over de ontwikkeling van de leerling.

3 Ik ben wereldwijs
Op Het Avontuur willen we kinderen voorbereiden op de maatschappij van nu en later. Kinderen leren op een manier die bij deze tijd past, middels tablets, chromebooks en programma’s die hierbij aansluiten. Ze leren om te gaan met sociale media en internet. Daarnaast proberen we kinderen voor te bereiden op de toekomst door de wereld in de school te halen én door de kinderen kennis te laten maken met de wereld buiten de school. Binnen onze thema’s zijn er regelmatig uitstapjes die hierbij aansluiten en halen we mensen in de school die experts zijn op het gebied van het thema. Binnen het thema aanbod ontwikkelen kinderen op Het Avontuur tevens hun 21st Century Skills.

4 Ik ben eigenaar
We willen kinderen zoveel mogelijk eigenaar maken van hun eigen leerproces. Kinderen krijgen inzicht in hun sterke en minder sterke kanten en leren hiermee om te gaan. Kinderen laten dit zien in hun portfolio en bespreken dit met ouders en leerkrachten. Ontwikkelingsgesprekken vinden plaats met leerkracht, ouders en kind. Op deze manier gaan we in gesprek met elkaar in plaats van het gesprek aan te gaan over elkaar.

5 Ik leer rijk
De leeromgeving van Het Avontuur biedt een match tussen wat relevant (wat vraagt de maatschappij) en interessant is (wat vraagt het kind). Daarbij is het lesaanbod betekenisvol en nodigt het de kinderen uit actief te leren. Een veilige leeromgeving is iets wat we met elkaar creëren, zodat kinderen zich veilig voelen en kunnen leren.